Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTÚA

Firma para acabar con la violencia hacia las niñas

Precisamos o teu apoio para impulsar unha protección internacional efectiva dos Dereitos das Nenas, para que deixen de ser suxeitos de violencia, intimidación e abusos. Co teu apoio defenderemos os seus dereitos ante a Alta Comisionada das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos. Actuemos agora!

Cada país debe desinstalar a violencia das políticas públicas e as institucións para:

Ler máis

O responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA e serán tratados coa fin de mantelo informado das nosas actividades, enviarlle noticias ou boletíns, solicitar a súa colaboración nos nosos proxectos ou campañas, e xestionar as posibles doazóns ou o facerse socio. A lexitimación para o uso dos seus datos está baseada no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non haberá datos cedidos a terceiros, salvo obriga legal ou informando previamente ao titular. Os datos serán destruídos unha vez comunique a súa baixa e/ou finalizados os períodos legais de conservación. Non se levarán a cabo transferencias internacionais de datos nin análises de perfís. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, ou limitación do tratamento, dirixíndose á FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3a Planta 28006 Madrid. Igualmente, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.

Se queres máis información, podes descargar o informe

Podes seguir a facer algo máis polas nenas

Co teu apoio podemos seguir a defender os dereitos das nenas e facer posible que teñan unha vida libre de violencias. Fagamos que brille a súa luz.

Faite socio/a Doa

Descarga os materiais da campaña

Descobre todos os recursos e materiais de la campaña. Encontrarás recursos didácticos para traballar cos máis pequenos, así como elementos de difusión para promover a campaña en eventos ou actos públicos.

Ver todos