Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Política de Cookies

La nostra Política de cookies forma partintegrant de les Condicionsgenerals i la Política de privacitat. L’accés i navegaciópellloc web, o l’úsdelsseusserveis, impliquen l’acceptació de les Condicionsgenerals (i, per tant, de la Política de privacitat i Política de cookies). Uspreguem de llegir-les ambatenció.

Agraïm que hàgiudecidit visitar-nos i desitgem que la vostraexperiènciapelnostrelloc web sigui la millorpossible i, així, hemredactat la nostra Política de cookies de la forma més clara possible.

Quèés una Cookie?

Les cookies sónarxius que contenenpetitesquantitatsd’informació que es descarreguen al dispositiu que utilitzal’usuariquan visita un lloc web. La sevafinalitat principal ésreconèixerl’usuari cada cop que hi accedeix i, a més a més, permetmillorar la qualitat i l’ús del nostre web.

Les cookies sónessencials per alfuncionamentd’Internet; no poden danyarl’equip/dispositiu de l’usuari i, si es trobenactivades a la configuració del seu navegador, ensajuden a identificar i resoldrepossibleserrors de funcionament.

Tipus de Cookies

Hi ha diferentstipus de cookies. Totes treballen de la mateixa manera però hi han petitesdiferències:

a) Cookies de Sessió: les cookies de sessiónomés duren el temps de durada de la seva visita i s’esborren un coptancat el navegador. La sevafinalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, recolzar la seguretat del lloc web o del seufuncionamentbàsic. No conteneninformació personal que permeti identificar una persona.

b) Cookies Persistents o Permanents: s’emmagatzemen al disc dur del dispositiu i la web les llegeix cada cop que es realitza una nova visita; tenen una data de caducitat o terminid’expiraciódeterminat i, un copcomplert, la cookie deixa de funcionar. Permeten identificar les sevesaccions i preferències; analitzar les visites i ajuden a comprendrecom arriben elsusuaris a la nostrapàgina i a millorarelsnostresserveis

c) Cookies de Funcionalitat: permeten recordar les decisionsadoptades per l’usuari, com ara el seulogin o identificador. La informaciórecollida per aquestes cookies s’anonimitza (és a dir, no s’emmagatzemen ni noms, ni adreces, ni altrestipus de dades).

d) Cookies de Tercers: les cookies de tercerssón les cookies que instal•la un lloc web que no és el què es visita; per exemple, són les utilitzades per les xarxessocials (com Facebook) o per complements de contingutextern (com Google Maps). Algunesempreses de publicitatutilitzenaquesttipusd’arxius per realitzar un seguiment de les visites a cada llocons’anuncien.

e) Cookies Analítiques: són cookies que tenen per finalitat un mantenimentperiòdic per garantir un millorfuncionament i servei a l’usuari, i recopilen dades de la sevaactivitat.

Ús de Cookies per part de http://laluzdelasninas.org

Al accedir a http://laluzdelasninas.org, vostèaccepta de forma expressa que puguemutilitzaraquesttipus de cookies alsseusdispositius. Si desactiva les cookies, potser la sevanavegació no ésòptima i algunes de les utilitats de quèdisposa no funcionen correctament.

a) Cookies pròpies

Per tal de reconèixer i prestar un millorservei, el nostrelloc web utilitza cookies pròpies. L’avantatged’acceptaraquesttipus de cookies ésl’estalvi de temps. A més a més, també poden ser utilitzades per alseureconeixement entre visites successives i adaptar així el contingutmostrat; obtindreinformació de la data i hora de la seva última visita, mesurar determinatsparàmetres de tràficdins el mateixlloc web i estimar el nombre de visites realitzades, per tal d’enfocar i ajustar elsserveis i promocionsd’una manera més efectiva.

Cap cookie potextreureinformació del seu disc dur ni robar-li informació personal. Cap cookie permet poder contactar amb el seu número de telèfon, adreça de correuelectrònic o ambqualsevolaltremitjà de contacte, aixícomtampocpotdanyar el seuequip.

Cookies estrictamentnecessàries

Cookie: __utma/ tempsd’expiració: PERSISTENT / proveïdor: Google Analytics
Descripció: Cookie Analítica. Desa la identitat del visitant i el nombre de visites que ha realitzat al lloc web.
Política de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Cookie: __utmb/ tempsd’expiració: TEMPORAL / proveïdor: Google Analytics.
Descripció: Emmagatzema el temps de sessió de l’usuaripelsite

Cookie: __utmc    temporal / tempsd’expiració: TEMPORAL / proveïdor: Google Analytics
Política de privacitat de Google:  http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Cookie: __utmz    temporal / tempsd’expiración: PERSISTENT / proveïdor: Google Analytics
Descripció: Cookie analitica. Conté la informació del referent si l’usuariaccedeixmitjançant un cercador, un enllaçdirecte o un enllaçprocedentd’unanunci.
Política de privacitat de Google:  http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

b) Cookies de Google Analytics

El llocutilitza el servei Google Analytics, prestat per Google, Inc., entitatambseu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics fa servir cookies per tal d’ajudar-nos a analitzarl’ús que elsusuaris fan del lloc web. La informació que genera la cookie de l’ús del lloc web (incloent la sevaadreça IP) es transmet i emmagatzemadirectament per Google en elsseusservidors a EstatsUnits. Google farà servir aquestainformació per comptenostreambl’objectiu de seguir la pista de l’ús del lloc, recopilant informes de l’activitat del lloc i prestantaltresserveisrelacionatsambl’activitat del lloc i l’úsd’Internet. Google podràtransmetre la informació a tercers en cas que la legislacióaixíhorequereixi, o quanelstercersprocessin la informació per compte de Google. Google no associarà la sevaadreça IP ambcapaltra dada de quèdisposi Google.

Si aixíhodesitja, potrebutjar el tractament de les dades o la informaciórebutjantl’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador. Tanmateix, si ho fa, potser no podràgaudirplenament de les funcionsd’aquestlloc web.

Si utilitzaaquestlloc web, consent el tractament de la sevainformació per Google en la forma i per a les finalitats que s’indiquenmésamunt.

Configuració de l’usuari per evitar Cookies.

Des de la Fundación Entreculturas Fe Y Alegría i, en complimentamb la normativa legal vigent, posem a la sevadisposició la informaciónecessària per a permetre-li configurar el seu navegador/navegadorsd’Internet per mantenir la sevaprivacitat i seguretat en relació a les cookies. Així, doncs, li facilitem la informació i enllaçosalsllocs de suportoficialsdelsprincipalsnavegadors per poder decidir si desitjaacceptarl’ús de cookies o no.

Així, es possiblebloquejar les cookies amb les eines de configuració del navegador o bé configurar el navegador per que usavisiquan un servidor vulguidesar una cookie:

a) Si utilitza Microsoft Internet Explorer, a l’opció de menú Eines > Opcionsd’Internet > Privacitat > Configuració.
Per a saber més, visiti: http://windows.microsoft.com/eses/windowsvista/blockorallowcookies
http://windows.microsoft.com/eses/windows/howtomanagecookiesininternetexplorer9

b) Si utilitza Firefox, a l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies.
Per a saber més: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacyandsecurity

c) Si utilitza Chrome, a la secciód’Opcions > Opcionsavançades > Privacitat.
Per a saber més: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si utilitza Opera, a l’opció de Seguretat i Privacitatpodrà configurar el navegador.
Per a saber més: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/