Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Programa la llum de les nenes

Programa la llum de les nenes

Davant la violència i la desigualtat que viuen les nenes a tot el món, volem:

A través del nostre programa LA LLUM DE LES NENES, en marxa des de 2012, més de 32.000 nenes de distints països d’Àfrica i Amèrica Llatina han participat. Són nenes amb alt risc de sofrir qualsevol tipus de violència: nenes en situació d’extrema pobresa, de desplaçament, migració o refugi, en risc d’embaràs, pertanyents a poblacions indígenes, amb alguna discapacitat o víctimes de matrimoni precoç, de conflictes o de violència sexual.

Aquest programa pretén disminuir la situació de violència física, psicològica i sexual que sofreixen les nenes, mitjançant tres línies fonamentals:

1. Atenció a nenes i adolescents víctimes de violència

Oferim rehabilitació psicològica i social a les nenes víctimes de violència, millorant la seva autoestima i realitzant activitats de formació i integració. Detectem i atenem la violència contra les nenes i acompanyem la denúncia dels casos més greus.

- Col•legi Fe y Alegría Guatemala

2. Prevenció de violència contra les nenes

Prevenim i denunciem la violència contra les nenes, generant entorns escolars segurs per a elles i promovent relacions equitatives, treballant a més a més amb docents, famílies i institucions. Treballem per millorar la protecció de nenes i adolescents, així com la seva autoestima i percepció. Els oferim formació en salut sexual i reproductiva i, juntament amb la comunitat educativa, generem entorns escolars segurs que promoguin relacions equitatives que previnguin la violència de gènere a l’escola.

- Col•legi Fe y Alegría Cannán, Haití

3. Accés educatiu per a nenes

L’educació és un mitjà fonamental per aconseguir el canvi i la justícia social. L’escola pot ser un espai segur on rebre una educació de qualitat, integral i inclusiva i un agent que treballi en comunitat i en xarxa, ajudant a combatre la violència cap a les nenes.

Per això, fomentem l’accés a l’educació i la seva permanència escolar mitjançant beques, reforç escolar, distribució de jocs d’higiene personal i acompanyament per a la millora del seu benestar psicosocial.

- Camp de refugiats sudanesos a Txad.

32.747 Nenes ateses en el programa

ANGOLA

ANGOLA

Beneficiàries

1.086

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

BOLIVIA

BOLIVIA

Beneficiàries

378

Línies d’intervenció

 • Prevenció violència de gènere

CAMERUN

CAMERUN

Beneficiàries

450

Línies d’intervenció

 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

Txad

Txad

Beneficiàries

13.107

Línies d’intervenció

 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

EL SALVADOR

EL SALVADOR

Beneficiàries

127

Línies d’intervenció

 • Prevenció violència de gènere

GUATEMALA

GUATEMALA

Beneficiàries

2.182

Línies d’intervenció

 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

HAITÍ

HAITÍ

Beneficiàries

990

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Prevenció violència de gènere

HONDURES

HONDURES

Beneficiàries

314

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Prevenció violència de gènere

Kenya

Kenya

Beneficiàries

60

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació

NICARAGUA

NICARAGUA

Beneficiàries

3.688

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

PERÚ

PERÚ

Beneficiàries

1.094

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació

RD CONGO

RD CONGO

Beneficiàries

2.709

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Beneficiàries

2.220

Línies d’intervenció

 • Atenció a víctimes de violència
 • Accés a l’educació

SUDAN

SUDAN

Beneficiàries

2.340

Línies d’intervenció

 • Accés a l’educació

SUDAN DEL SUD

SUDAN DEL SUD

Beneficiàries

2.002

Línies d’intervenció

 • Accés a l’educació
 • Prevenció violència de gènere

Volem nenes lliures de violència

Per això volem impulsar una protecció internacional efectiva dels Drets de les Nenes, perquè deixin de ser subjectes de violència, intimidació i abusos. Amb el teu suport defensarem els seus drets davant l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans.

Actua

POTS AMPLIAR LA INFORMACIÓ EN EL NOSTRE INFORME «NENES LLIURES DE VIOLÈNCIA»