Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Intervencions

Intervencions

1. «Cercles feliços» a Guatemala per a l’escolta i el desenvolupament de l’autoestima en les nenes

A través de Fe y Alegría Guatemala promovem, dins dels centres educatius, espais per a l’acompanyament i l’atenció psicosocial de les nenes. A través de les diferents activitats grupals i els tallers d’expressió artística i musical, les nenes troben un espai de protecció i seguretat per expressar-se i compartir.

2. Atenció psicosocial a nenes víctimes de violència intrafamiliar a Haití

AmbFe y Alegríaa Haití portem a terme un programa d’atenció psicosocial en les escoles dirigit a nenes que sofreixen violència dins de l’entorn familiar. A més de l’acompanyament i atenció individual que les ajuda a reconstruir la seva autoestima, les dinàmiques grupals amb altres nenes, que inclouen expressió artística i cultural, les permeten construir relacions i vincles positius entre elles.

3. «Clubs de noies» per a la promoció de la higiene i la salut menstrual a Txad

Treballem juntament amb el Servei Jesuïta a Refugiats a Txad recolzant a nenes i adolescents amb el repartiment de material per a la higiene personal, en la construcció de latrines i espais segurs per a elles i a través de la formació i capacitació en temes de salut sexual i reproductiva.

S’han conformat espais (clubs) on les noies poden expressar lliurement les seves preocupacions i dubtes sobre la menstruació, els canvis físics i emocionals durant la pubertat, la prevenció de l’embaràs precoç i la violència sexual.

4. Reforç escolar a nenes desplaçades vulnerables a RD Congo

A RD Congo recolzem, a través del Servei Jesuïta a Refugiats, l’accés i continuïtat a l’educació de nenes desplaçades especialment vulnerables, prioritzant aquelles que estan a càrrec de la família (menors i ancians).

En resposta a l’alt nivell de deserció i abandonament de les nenes, la intervenció incideix en la formació i capacitació mitjançant sessions de formació i tallers preparatoris per als exàmens finals. Aquestes formacions a més de millorar la seva preparació, reforcen la seva confiança i autoestima.

5. Acompanyament integral a nenes embarassades a Nicaragua

Juntament amb les Comunitats Eclesials de Base (CEBs) a Nicaragua, prevenim i atenem a nenes i adolescents que viuen unions i embarassos precoços. Recolzem la seva continuïtat educativa amb beques escolars, els oferim acompanyament mèdic i psicològic i les ajudem en la construcció d’un projecte o pla de vida que les ajudi a generar canvis positius en les seves vides. A més, treballem per a la implicació i sensibilització de les famílies.

6. Formació docent per identificar i detectar la violència cap a les nenes a Perú

Amb Fe y Alegría Perú estem incorporant a les escoles plans de formació per capacitar als docents en la detecció i identificació de casos de violència cap a les nenes. Els docents compten amb les eines necessàries per atendre i derivar a les nenes víctimes de violència.

Així mateix, des de l’escola es treballa en coordinació amb les institucions competents per garantir una atenció integral a les nenes.