Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Viatgem a Txad i Guatemala per a millorar la nostra intervenció en favor de les nenes

Viatgem a Txad i Guatemala per a millorar la nostra intervenció en favor de les nenes

Juntament amb les nenes i els nens que atenem, les seves mares i pares, els seus docents i altre personal implicat als nostres projectes, realitzemdiagnòstics en els països on actuem per tal de poder incidir social i institucionalment de forma més efectiva i garantir la protecció de les nenes i el compliment dels seus drets.

Hem començat a Guatemala, Txad i a l’Estat Espanyol, però aviat continuarem a Haití i a RD Congo, així com a la resta de països que formen part del programa la LLUM de les NENES.

Gràcies a aquests diagnòstics podem analitzar amb profunditat el que ja estem fent i detectar els principals problemes, necessitats i oportunitats del context. A més a més, podem visualitzar els canvis intermedis que hem d’aconseguir per establir els passos a donar, les persones amb qui hem de comptar i els recursos que necessitem per aconseguir els objectius.

Tornar