Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Nenes lliures de violència: dret a l’educació, garantia d’igualtat

Nenes lliures de violència: dret a l’educació, garantia d’igualtat

La violència contra les nenes és un problema global que ens concerneix a tota la ciutadania. Cada nena té dret a viure lliure de violència, discriminació, intimidacions i abusos. Tanmateix, avui en dia la violència nega aquest dret a milions de nenes de tot el món: continua sent una de les violacions més persistents, sistemàtiques i generalitzades dels drets humans. Per això, a Entreculturas, mitjançant l’Informe «Nenes lliures de violència: dret a l’educació, garantia d’igualtat», volem posar el focus en la violència que mina els drets de les nenes perquè es desenvolupin lliurement i visquin en igualtat.

L’informe analitza les relacions entre educació, violència, igualtat de gènere i desenvolupament des del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, caracteritza algunes de les vulneracions de drets de les nenes durant el seu cicle vital com la mutilació genital femenina, el matrimoni infantil i els embarassos precoços i analitza de manera específica la prevalença de situacions de violència a què han de fer front les nenes dins l’espai privilegiat de socialització que suposa l’escola i l’entorn escolar en el seu conjunt. Per ultim, aborda les conseqüències de les diferents formes de violència i el seu impacte sobre el dret a l’educació de les nenes. Llavors, es realitza un balanç sobre les pràctiques i les polítiques de lluita contra la violència de gènere a les escoles i es sintetitzen dotze conclusions amb l’objectiu de facilitar un mapa per al disseny de propostes de canvi polític i social mitjançant mesures concretes recollides en vuit recomanacions.

La violència cap a les nenes té les seves arrels en la desigualtat estructural existent en les relacions de poder entre homes i dones. Les pernicioses normes socials i de gènere establertes determinen que les nenes són menys valuoses que els seus homòlegs masculins i perpetuen el control masculí i l’idea que les dones i les nenes estan sota el seu poder. Dins d’aquesta desigualtat subjeuen normes, tradicions, pràctiques socials i idees sobre l’autoritat, la jerarquia i la disciplina. Altres trets d’identitat de les nenes – la classe, la casta, l’ètnia, la religió, l’orientació sexual, la seva diversitat funcional o la seva situació de mobilitat forçosa- augmenten la seva possibilitat de tenir que afrontar situacions de violència.

Anem a eradicar la violència cap a les nenes: sabem que requereix d’intervencions sectorials i a tots els nivells per a abordar la desigualtat de gènere, profundament arrelada, que la provoca. No obstant això, és possible acabar amb ella i cada persona té un paper a assolir: tant a nivell individual com col·lectiu, hem de defensar els drets de les nenes i rebutjar obertament la discriminació i els abusos.

Així, defensem que l’educació juga un paper fonamental en la construcció d’un món més igualitari, just i pacífic. L’educació no només reflecteix les conseqüències de la discriminació de les nenes, sinó també, educant en igualtat podem revertir les causes d’aquesta discriminació. L’educació és una eina de canvi potent: una educació de qualitat, equitativa, inclusiva, transformadora i que s’orienta cap al compromís per a la construcció de societats més justes basades en una ètica comuna dels drets humans des de l’equitat i la coresponsabilitat entre dones i homes.

Tornar