Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Llançament de la LLUM de les NENES

Llançament de la LLUM de les NENES

Cada nena té dret a viure lliure de violència, discriminació, intimidacions i abusos. Tanmateix, avui dia la violència nega aquest dret a milions de nenes de tot el món: continua sent una de les violacions més persistents, sistemàtiques i generalitzades dels drets humans. Per això, amb motiu del Dia Internacional de la Nena, que es celebra l’11 d’octubre, hem llançat avui La Llum de les Nenes «per tal de fer visible la desigualtat que sofreixen les nenes, protegir-les front a la violència, valorar la seva capacitat per elegir el seu futur i incidir per transformar les causes de la injustícia cap a elles», segons Raquel Martín, la nostra Directora de Comunicació i Desenvolupament Institucional. «Volem que brilli la seva llum. Les nenes tenen dret a una infància en igualtat d’oportunitats, lliure de pors, d’amenaces i agressions. L’educació pot defensar-les, protegir els seus drets, transformar les seves vides», ha afirmat durant l’acte de presentació de la campanya.

Daniel Villanueva, Vicepresident de la Fundació Entreculturas durant el mateix acte ha explicat que «avui dia la violència nega el dret a l’educació a milions de nenes de tot el món: continua sent una de les violacions més persistents, sistemàtiques i generalitzades dels drets humans. No parlem d’anècdotes: 240 milions de nenes veuen amenaçada la seva vida per la violència, més de 200 milions de nenes al món han sofert la mutilació genital. Cada any 12 milions de nenes són casades abans de complir els 18. Més de 150 milions sofreixen violència sexual. I 34,2 milions de nenes i dones són refugiades o desplaçades». La majoria de nenes al món es veuen obligades a realitzar tasques de la llar com cuinar, anar a cercar llenya, aigua o quedar-se al càrrec dels seus germans petits. Aquestes formes de violència cap a les nenes provoquen en elles greus seqüeles psicològiques, físiques i socials que les marquen per sempre i les allunyen de l’escola, de la seva infància i de les seves oportunitats.

Per donar testimoni d’aquestes realitats d’injustícia hem pogut escoltar dos testimoniatges de dones que combaten la violència contra les nenes a Guatemala i a Txad. La primera ha estat SifaKaite, Coordinadora de Protecció a la Infància del Servei Jesuïta a Refugiats a Txad. El seu treball està vinculat amb les diverses formes de violència a les què han de fer front les nenes refugiades als camps i que ella afirma que «són innombrables» destacant «la mutilació genital femenina (MGF), el matrimoni forçat, el matrimoni precoç, les tasques de la llar, l’abandonament escolar i la violència sexual». Totes aquestes pràctiques nocives suposen una vulneració dels drets humans de les nenes molt greu, truncant la seva autoestima i desenvolupament i obstaculitzant la seva continuïtat educativa. Sifa ha reivindicat que «La violència contra les nenes els impedeix gaudir i exercir dels seus drets humans: el dret a l’educació, el dret al joc, el dret a la salut, o el dret a l’expressió d’opinió, entre d’altres».

Per combatre aquesta realitat, Entreculturas i el Servei Jesuïta a Refugiats mitjançant el Programa la Llum de les Nenes realitza tasques de prevenció i resposta. «Mestres en escoles que fan prevenció contínuament, incidència, xerrades educatives, sensibilització, creació d’un club de nenes per a la difusió de informació sobre menstruacions, VIH SIDA, prevenció de l’embaràs precoç o la distribució de jocs d’higiene» segons ha explicat Sifa. «A les nenes els preocupa saber si el que estan experimentant elles està succeint a altres llocs. Volen estar tranquil•les. Saber que no són les úniques que viuen aquests reptes».

Per la seva banda, Sofia Gutiérrez, Responsable d’Acció Pública de Fe i Alegria Guatemala, coneix la realitat a la què han de fer front les nenes al seu país, molt condicionada per les altes taxes de violència sexual, embarassos i unions primerenques, que tenen major prevalença entre la població indígena. A Guatemala el passat any es van atendre a més de 4.000 nenes i adolescents que havien sofert violència i abús sexual. També és testimoni de les múltiples discriminacions cap a les nenes, que sovint les porta a estar sobrecarregades de tasques domèstiques, la qual cosa en molts casos els dificulta romandre a l’escola i accedir a estudis superiors i, per tant, al món laboral en igualtat de condicions que els seus pars nens. «El treball de La Llum de les Nenes a Guatemala es concentra en la prevenció de la violència i en la creació d’espais segurs per a les nenes a les escoles, en els quals se sentin en confiança per parlar, de manera que, d’una banda, s’enforteixin la seva autoestima i, d’altra banda, es puguin detectar a temps les situacions de violència que estiguin sofrint, així com donar-les acompanyament psicosocial».

Gemma López, responsable del departament d’Amèrica Llatina i Carib de Entreculturas ha presentat els objectius de La Llum de les Nenes «fer visible la desigualtat que sofreixen les nenes, protegir-les front a la violència i seguir enfortint mecanismes de protecció, valorar la seva capacitat per elegir el seu futur i incidir per transformar les causes d’aquesta injustícia». També ha parlat sobre el Informe que acompanya la campanya «Nenes lliures de violència: dret a l’educació com a garantia de igualtat» i què analitza el concepte de la violència i les seves causes principals.

Les nenes han de trobar suport en els sistemes públics de protecció: això implica enfortir la coordinació de les institucions que treballen als sectors d’educació, salut, protecció de la infància i justícia, entre d’altres. És necessari eliminar els obstacles que impedeixen l’accés a l’educació de les nenes destinant la inversió suficient i aplicant incentius i beques. Especialment rellevant és assegurar que aquelles nenes que sofreixen múltiples desavantatges –per viure en zones remotes o en conflicte, pertànyer a minories, tenir alguna diversitat funcional o ser esposes o mares adolescents– accedeixin a una educació de qualitat que els inspiri, capaciti i ofereixi oportunitats per portar a terme les seves metes vitals. Un cop dins les escoles, el repte no acaba i hem d’estar vigilants per educar en igualtat. Tant als Estats com a les comunitats educatives s’ha de treballar per transformar les escoles en espais protectors i segurs, la qual cosa implica comptar amb infraestructures escolars inclusives i adequades a les necessitats específiques de nenes i joves i, a més a més, promoure en la comunitat escolar la reflexió i presa de consciència sobre les normes de gènere desiguals que alimenten la violència per tal de revisar-les de manera critica i així transformar-les. A més, les escoles han d’establir programes orientats a la prevenció, detecció i actuació davant qualsevol cas de violència generant confiança en les nenes amb aquests sistemes i allunyant-les de la culpabilització o inclús l’estigma. L’equip docent ha d’estar format en matèria de igualtat de gènere i en prevenció i detecció de la violència cap a les nenes.

Gemma ha explicat també que «Entreculturas ha treballat des de 2012 en 15 països a través del Programa La Llum de les Nenes obrint oportunitats perquè la seva llum brilli». Des de la creació del Programa La Llum de les Nenes al 2012 s’ha atès a 32.747 nenes en 15 països (R D Congo, República Centreafricana, Sudan del Sud, Txad, Kenya, Guatemala, Nicaragua, Haití, El Salvador, Hondures, Perú, Bolívia, Camerun, Angola, Sudan). Actualment, en 2018, estan participant en el Programa 12.700 nenes d’11 països (R D Congo, República Centreafricana, Sudan del Sud, Txad, Kenya, Guatemala, Nicaragua, Haití, El Salvador, Hondures, Perú)». A tres línies d’acció: fomentant el seu accés i la permanència escolar, prevenint, detectant, atenent i denunciant la violència contra les nenes i oferint rehabilitació psicològica i social a les nenes víctimes de violència, millorant la seva autoestima i realitzant activitats de formació i integració.

Per aconseguir la transició cap a un model igualitari de societat, les persones, organitzacions, escoles i comunitats tenim el deure de trencar el silenci front a la violència exercida cap a les nenes i garantir el seu accés a la justícia, així com desenvolupar, difondre i conèixer rutes de protecció i de restitució dels seus drets. La manera més eficaç de combatre la violència contra les nenes consisteix a modificar les estructures i deconstruir les actituds i normes socials que sostenen la violència i la discriminació. D’aquesta manera, aconseguirem desnaturalitzar tota forma de violència i discriminació contra les nenes i les dones transformant les relacions de poder entre homes i dones, nenes i nens, del seu estatus actual, cap un model respectuós i de bon tracte, basat en el reconeixement de la igualtat i en la llibertat de cada ésser humà.

Tornar